Groenploeg Rozenburg

"Bijdrage naar kunnen".

Kalender

ma di wo do vr za zo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

IJsvogelbroedwand Esdoornpark.

 

Common Kingfisher Alcedo atthis    Alcedo atthis/ IJsvogel.

 

TER INFO: citaat uit de handleiding IJsvogelwanden, aanleg, controle en onderhoud. Auteur: Jelle Harder

 

De één noemt het turquoise, de ander ziet emerald groen en weer een ander houdt het op kobalt blauw. En iedereen heeft gelijk. Want door een speciale veren- en pigmentstructuur varieert het wonderschone blauw van de ijsvogel met de lichtval. Hoe 't ook zij, velen voelen zich tot deze kleurrijke bewoner van helder en visrijk water aangetrokken. En terecht! Het is dan ook niet verwonderlijk, dat veel terreinbeheerders de ijsvogel hartelijk verwelkomen. Maar de ijsvogel komt niet altijd vanzelf. Soms kan wat hulp de vogel nét over de streep trekken om zich ergens te vestigen.

 

IJsvogels zijn afhankelijk van voldoende (kleine) vis en waterinsecten, maar óók van geschikte broedplaatsen. Dat zijn steile oeverwanden of stevige wortelkluiten van omgevallen bomen, waarin zij een nestgang graven. In de broedperiode, van maart tot augustus, zien we de volwassen ijsvogels bijna uitsluitend in de omgeving van hun nestplaatsen. Vanaf juni zwerven de eerste jongen uit. Zij verlaten het broedgebied en zoeken elders grote en kleine wateren om er te foerageren. Tegen de winter komen daar ook vogels bij die de koude oostelijke en noordelijke streken ontvluchten. Meestal verdwijnen deze ijsvogels weer aan het begin van het volgende broedseizoen. De reden hiervoor is vaak dat geschikte nestgelegenheid ontbreekt. Er zijn bijvoorbeeld geen kale, steile oeverdelen of wortelkluiten waarin de ijsvogels een nestgang kunnen graven.


Kortom, er is wel voedsel, maar geen nestgelegenheid. Een potentieel geschikt ijsvogelbiotoop dus, mits nestgelegenheid wordt geboden. Dat kan - soms heel simpel - door broedwanden te creëren.

Einde citaat.

Ook in de Rozenburgse singels worden op meerdere plaatsen met grote regelmaat ijsvogels gezien. We gaan de ijsvogels in Rozenburg een handje helpen.

De Groenploeg bundelt de krachten om een ijsvogelbroedwand te realiseren. We hebben een locatie nabij de Paddenpoel aan de Esdoornlaan op het oog. Er moet behoorlijk veel werk verricht worden. O.a. moeten twee boomwortelkluiten op de gewenste plek gebracht worden. Dit is te zwaar om met handkracht te doen.

We hebben steun toegezegd gekregen van de firma AK Barendregt Aannemingsbedrijf B.V. bij de bouw van de ijsvogelbroedwand.

 

Vandaag 7 november 2015 hebben we de plek voorbereid waar de ijsvogelbroedwand zal komen. Twee flinke boomstammen met wortelkluiten zullen binnenkort op hun plaats gebracht worden. Waarna de uiteindelijke bouw zal kunnen beginnen.

 

Onze hoofdsponsor AK Barendregt BV heeft vandaag het materiaal aangevoerd voor de ijsvogelbroedwand. In alle vroegte met een kraantje de boomstammen op hun plek gebracht.

 

 

En later op de dag de benodigde grond aangevoerd. In de hoop dat het weer geen roet in het eten gooit hopen we volgende week te gaan bouwen.

 


Vandaag 14 december gestart met de uiteindelijke bouw van de ijsvogelbroedwand. Met de groenmobiel de door aannemersbedrijf Warmerdam beschikbaar gestelde betonmat met stalen grondankers en zwaar staaldraad aan de stammen bevestigd. De ter plaatse gestoken grasplaggen opgestapeld tegen de betonmat en de ontstane bak opgevuld met aarde. De gedachte dat we dit klusje "wel even" zouden klaren is te optimistisch gebleken. De door de regen doordrenkt terrein werktte niet mee. We zullen nog een kleine ochtend aarde moeten kruien om de broedwand af te maken.

 

 

 

Donderdag 28 januari 2016 hebben we de ijsvogelbroedwand af kunnen maken. Het erg natte weer van de laatste dagen gooide regelmatig roet in het eten.

AK Barendregt b.v. en aannemersbedrijf Warmerdam hartelijk dank nogmaals voor jullie hulp en geleverd materiaal.

 

Ondanks het stipt volgen van Jelle Harder's informatie bulletin HOE een ijsvogelbroedwand geconstrueerd moet worden en aan welke andere voorwaarden voldaan moet worden blijft het toch spannend of de broedwand in gebruik zal worden genomen. Half april spotten bewoners tegenover de ijsvogelbroedwand regelmatig ijsvogels in de buurt van de broedwand.

De ijsvogels ( inmiddels een koppeltje) kregen duidelijke belangstelling voor de broedwand. Na het eerste broedsel is er een tweede en een derde broedsel volbracht.

Komend najaar zullen we het nest nader inspecteren en zonodig onderhoud plegen.

 

 

Vandaag de broedwand geïnspecteerd. Ongerechtigheden uit de broedgang verwijderd en voorzichtig met de grondboor de nestgang opgeknapt. Rondom het nest de grassprieten weggehaald en de aanvliegroute naar het nest verbeterd door enkele wilgentakken weg te snoeien. Op enige afstand van het nest een perkoenpaaltje geslagen waarop de ijsvogels het gevangen visje dood kunnen maken voordat ze het nest binnengaan.

 

004  030

Voorjaar 2017

Het is weer genieten voor de natuurliefhebber aan de Esdoornlaan bij de ijsvogelbroedwand. Op 10 maart 2017 zijn de ijsvogels voor het eerst gespot. De ijsvogels zijn heel lief voor elkaar en de hoop is gevestigd dat er een broedsel komt. Mannetje vliegt met menig visje in zijn bek naar het vrouwtje. We kunnen aannemen dat ze zit te broeden.

Met dank aan Annie Zonneveld en Gerard Dekker voor de meer dan schitterende foto's.

 


We schrijven 22 mei 2017 en beide ijsvogels zijn druk bezig hun jongen te voeren. Ijsvogels zijn zeer produktief in hun voortplanting. Direct nadat het jonge grut het nest verlaten heeft wordt het vrouwtje weer het hof gemaakt. Jongen van dit broedsel (het eerste) vliegen bijna allemaal uit in de tweede helft van mei.  Met dank aan Gerard Dekker.

001 Ma ijsvogel.

We hebben geen foto's van de jongen, maar de vogels zijn gevlogen, want.........

15 juni 2017 maakte man ijsvogel het vrouwtje het hof door visjes aan te bieden. Vrouwtje accepteerde de visjes. We hopen dat dit tot een tweede broedsel zal leiden. Gerard Dekker was hiervan getuige.

01 Mannetje. 06 Mannetje brengt een visje.

Inmiddels mei 2018

Het sterke vermoeden dat "onze" ijsvogels het slachtoffer zijn geworden van de winter 2017/18.

Zaterdag 3 november 2018 hebben we de ijsvogelbroedwand ontdaan van takken die het aanvliegen naar de nestgang belemmeren. Tevens de wand vrijgemaakt van graspollen. De nestgang hoeft niet schoongemaakt te worden. Dit wordt door de ijsvogels zelf gedaan. Heuglijk dat we tijdens de werkzaamheden de ijsvogel gehoord en gezien hebben.

 

002     004

Eerste week van april 2019 worden de ijsvogels regelmatig gezien. Een nestgang vertoond duidelijke gebruiksporen. 

Eén van de vogels zit regelmatig op het paaltje voor het nest.

13 april 2019 maakten de ijsvogels elkaar het hof en tussen de bossages is een paring waargenomen.

Met dank aan Erik Burema voor de foto's

 

6 mei 2019

Zowel mannetje als vrouwtje vliegen regelmatig naar het nest met een visje omgekeerd in de bek.
Aannemelijk dat er jongen gevoerd worden. 

Met dank aan Gerard Dekker voor het mogen publiceren van een aantal meer dan schitterende foto's van de ijsvogels.